Telefon: 0 (232) 465 04 83 - 465 13 35 Email:izgi@izginakliyat.com.tr